Instrumenti za ginekologiju

Medicinska oprema Palinić

Spekulum vaginalni Cusco

Tri standardne veličine

Spekulum vaginalni Cusco Virgo

Veličine 75x17mm

Ekarter po Kristeller-u

Tri standarne veličine

Dilatator po Hegar-u jednostrani

Prečnika od 3 do 13mm

Sonda za aspiraciju po Novak-u

Kireta za uterus

Širine glave od 6 do 15 mm

Kireta za uterum po Bumm-u

Klješta kukasta po Schroder-u i Pozz-u

Sonda za uterus po Sims-u

Klješta za tampone po Forster-u od 24 cm

Prava ili savijena

Klješta za abortus po Saenger-u

Širina glave 11mm

Klješta za biopsiju po Schubert-u

Klješta za biopsiju po Faure-u od 23 cm

Makaze za epiziotomiju

Pelvimetar po Martin-u od 34 cm

Naš asortiman

Pogledajte naš asortiman proizvoda

Hirurški Instrumenti

Hirurški instrumenti i kasete i doboši za sterilizaciju

Medicinski Aparati

Medicinski aparati i uređaji

Medicinski potrošni materijal

Medicinski potrošni materijal