Makaze Hirurške

Medicinska oprema Palinić

Dužine: 11,5; 14,5; 16,5; 18 i 20 cm

 

Prave tupo-tupe

Prave tupo-šiljate

Prave šiljato-šiljate

Savijene tupo-tupe

Savijene tupo-šiljate

Savijene šiljato-šiljate

Naš asortiman

Pogledajte naš asortiman proizvoda

Hirurški Instrumenti

Hirurški instrumenti i kasete i doboši za sterilizaciju

Medicinski Aparati

Medicinski aparati i uređaji

Medicinski potrošni materijal

Medicinski potrošni materijal